MakrolaAccess-tietokannat ja niiden käytön tehostaminen VBA:n avulla

Erilaisten yksittäisten taulukoiden käsittely hoituu usein helposti Excel-ohjelman avulla, mutta kun taulukoita alkaa olla useampia ja niissä olevien tietojen välillä halutaan ylläpitää ns. "yhteyksiä", on aika siirtyä asialliseen tietokantaratkaisuun.

Esimerkiksi halutaan pitää tallessa tiedot asiakkaista ja kunkin asiakkaan tekemistä ehkä hyvinkin monesta eri tilauksesta. Ennemmin tai myöhemmin on kätevää siirtyä ratkaisuun, missä asiakastiedot pidetään omassa taulussaan ja kuhunkin asiakkaaseen liittyvät tilaustiedot löytyvät toisesta taulukosta, jossa on vain kuhunkin tilaukseen liittyvät tiedot. Näin esimerkiksi asiakastietoja ja tilaustietoja voidaan käsitellä toisistaan erillään järkevämmin kuin jos ne olisivat kaikki yhdessä ja samassa taulukossa.

Microsoft Access -ohjelma on tarkoitettu juuri tällaisten tyypillisten tietokantarakenteiden toteuttamiseen, ylläpitämiseen ja käsittelyyn. Siinä on jo valmiina paljon voimakkaammat välineet edellä kuvatun kaltaisten tietojenkäsittelytarpeiden tyydyttämiseksi kuin mihin päästäisiin esimerkiksi useita Excel-taulukoita käyttämällä.

Lisäksi Access-ohjelma ei ole vain tiedon säilyttämiseen tarkoitettu väline, vaan sen avulla voidaan rakentaa myös sujuvia käyttöliittymiä ko. tietojen tallentamiseen, käsittelyyn ja analysointiin. Lisäksi sen avulla saadaan tuotettua mitä erilaisempia raportteja tietokannassa olevista tiedoista.

Aloittelija kohtaa kuitenkin suurempia esteitä Access-käytön kanssa kuin esimerkiksi Excel-ohjelman kanssa. Excel-työkirja on helppo avata ja alkaa kirjoittamaan soluihin lukuja ja tekstejä jne. Sen kanssa "pääsee nopeammin eteenpäin..." Toisin on Access-ohjelman kanssa. Jo hyvinkin yksinkertaisen tietokannan kanssa täytyy ensin "rakentaa" tuo tietokanta ja siihen sujuva käyttöliittymä ja molemmat tehtävät ovat usein aloittelijalle hankalia ja aikaa vieviä tehtäviä. Tällöin kokeneemman ohjelmoijan apu on tarpeen jotta asiassa päästäisiin nopeasti eteenpäin.

Jos siis koet "tietokantatarvetta", mutta et esimerkiksi kokemattomuutesi johdosta tohdi aloittaa niin ota rohkeasti yhteyttä vaikka soittamalla 050 337 9941. Voit myös laatia sanallisen kuvauksen siitä, millaisen sovelluksen / ratkaisun / työvälineen haluaisit käyttöösi ja saat minulta vastauksen, minkälainen työrupeama olisi kyseessä. Voit käyttää tähän sähköpostia tai tavallista postia.