MakrolaPowerPoint-ohjelman hyödyntäminen VBA:n avulla

Yritystoiminnassa tarvitaan usein erilaista raportointia päätöksenteon tueksi. Tällaisia tarvittaessa päivitettäviä raportteja voidaan luoda myös PowerPoint -esityksinä. Seuraavassa yleisluontoinen havainnollistus asiasta.


Esimerkki:

VBA:ta hyödyntäen voidaan tehdä seuraavanlainen PowerPoint -esityksen rakennuskone:

VBA-proseduurit ja PowerPoint-kalvot

Esitykseen kullekin kalvolle tuleva aineisto on tallennettuna eri tiedostoihin, tietokantoihin ja erilaisena kuvamateriaalina. Tätä kunkin kalvon omaa lähtöaineistoa kuvaa vasemmalla olevat merkinnät ‘lähde 1’, ‘lähde 2’, jne.

VBA-ohjelmakoodin avulla voidaan kunkin lähteen datasta muodostaa vastaava kalvo: ‘kalvo 1’, ‘kalvo 2’ jne…

Tällöin siis kukin kalvo laaditaan täysin omalla VBA-proseduurillaan alusta loppuun. Tästä on se etu, että silloin kalvojen väliin on tarvittaessa helppo lisäillä uusia kalvoja omalle paikalleen ja vastaavasti kalvoja voidaan poistaa esityksestä yksitellen vaikuttamatta muiden kalvojen luontiin.

Kalvoja laativat VBA-ohjelmakoodit muodostavat yhdessä koko ohjelman joka voidaan käynnistää aina tarvittaessa nappia painamalla. Ohjelma laatii koko esityksen alusta loppuun ilman käsityötä.

Tällaisella esityksenteko-ohjelmalla voidaan ko. PowerPoint -esitys nyt päivittää aina haluttaessa helposti vain “nappia painamalla”. Pitää vain ensin huolehtia, että kukin lähdedata on ajan tasalla.

Soita 050 337 9941 ja kysy lisää!